dinsdag 30 juni 2009

1. Mv. mr. A.H. van Haga - Den Haag

Mr. A.H. van Haga (Augusta)

Mr. Augusta H. van Haga - Scheer Sanders Advocaten - Den Haag

Scheer Sanders Advocaten - Den Haag
http://www.scheersanders.nl/default.asp?page=Advocaten_Mr._A.H._van_Haga&id=6&pid=3

Contactgegevens
Bezoekadres: Nassauplein 36, 2585 ED 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 85996, 2508 CR 's-Gravenhage
Tel: 070 - 3 65 99 33
Fax: 070 - 3 64 91 26
E-mail: info@scheer.nl

Mr. A.H. van Haga
Augusta van Haga studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na in eerste instantie als advocaat werkzaam te zijn geweest in de algemene praktijk, ontwikkelde zij gaandeweg een voorkeur voor zaken op het gebied van het familie- en jeugdrecht.

Zij verliet de advocatuur medio 1998 om zich te bezinnen op haar verdere toekomst. Na een verblijf van 6 maanden in het buitenland besloot zij haar advocatenloopbaan weer op te pakken en zich verder te specialiseren in het familie- en jeugdrecht. ScheerSanders bood haar de gelegenheid om deze ambitie te verwezenlijken.

In 2002 rondde mr. Van Haga de specialisatieopleiding familie- en jeugdrecht van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (www.vfas.nl) af. Zij behandelt thans zaken op het gebied van echtscheiding, alimentatie en gezag, alsmede op het gebied van het jeugdrecht (waaronder omgang, kinderontvoering, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing).

Verder is mr.Van Haga al enige jaren werkzaam als plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in het hofressort Den Haag, het college dat tegen advocaten ingediende klachten behandelt.

Naast de moderne talen spreekt mr. Van Haga Bulgaars.

Praktijkgebieden: familie- en jeugdrecht, alimentatie, gezag en omgang, internationale kinderontvoering

Mail: vanhaga@scheer.nl

----------
Reageren
U kunt met ons ook uw eigen ervaringen met deze advocaat delen via de link bij "Reacties" onderaan deze webpagina. Houdt u het daarbij wel zakelijk zowel bij het delen van uw positieve ervaringen, dan wel bij het delen van uw mogelijk minder positieve ervaringen. En vertel er steeds ook bij in welk soort procedure deze advocaat u persoonlijk heeft bijgestaan (gezagsprocedure, omgangsprocedure, bestuursrechtprocedure, bemiddeling, maken van een ouderschapsplan, internationale kinderontvoeringszaak, etc.) en met welk eindresultaat. Verder vernemen we graag van u of deze advocaat zo nodig ook bereid was “onder toevoeging” voor u op te treden.
-----
Disclaimer: Het Vader Kennis Centrum neemt als initiatiefnemer van deze interactieve consumentenwebsite over de advocatuur in het familierecht geen verantwoordelijkheid voor de door derden hieronder onder reacties geleverde bijdragen en commentaren. Deze blijven geheel voor rekening van inzenders zelf. In het kader van hoor en wederhoor worden door consumenten beoordeelde advocaten verder steeds ook nadrukkelijk zelf ook uitgenodigd te reageren, indien zij dit wensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten